Home

Ingeborg Hofstede3

Ingeborg Hofstede MCM                  Consultant – Procesexpert – Trainer – Coach        

Ingeborg Hofstede is een consultant en procesexpert voor mens en organisatie. Zij werkt als Facilitator, consultant, procesmanager, trainer en coach en inspireert individuen leiderschap te nemen over hun eigen innerlijke kracht en deze in te zetten voor hun persoonlijke- en organisatiedoelen.

Ingeborg heeft het Inspiratiewiel ontwikkeld. Een methode van co-creatie tussen medewerkers, managers en trainers met als uitgangspunt de kracht van de cirkel. Met het Inspiratiewiel creëert zij binnen organisaties de juiste Mindset voor het welslagen van veranderingen.

Het Inspiratiewiel wordt ook ingezet bij Personal Development trainingen en in coachingstrajecten.

Als Master of Change (Sioo) heeft zij ervaring in:

  • Het managen van complexe samenwerkingsprogramma’s, zowel regionaal, landelijk als internationaal, in de rol van strategisch procesmanager, verandermanager, organisatiebouwer, Facilitator en coach.
  • Als trainer, spreker en coach, waarbij zij werkt met individuen aan bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.

In haar stijl van werken weet Ingeborg vertrouwen te wekken en te horen, te zien en te voelen wat ongezien en onbenoemd blijft. Door dit op een uitnodigende wijze naar voren te halen, wordt er in korte tijd tot de kern gekomen en gecreëerd dat men gaat doen.

Ingeborg werkt samen met een team van ervaren professionals.