Workshops & bijeenkomsten


Cirkelsteen in water bewerkt

PROGRAMMA 2024

Jaartraining Mediumschap

‘Mediumschap is jezelf leren kennen’    

Leer je eigen vermogens kennen en ontwikkel je communicatie en samenwerking met je eigen Spirit en het ongeziene veld. We gaan je theoretische kennis uitbreiden, je bewustwording vergroten, je vermogens ontwikkelen en vooral veel ervaren en oefenen. De opgedane groei ga je inzetten voor jezelf, je werk of als je groei naar het mediumschap.

Het programma bestaat uit:

 • Startbijeenkomst 9.30-12.00 uur
 • 10 zaterdagen en 1 zondag van 9.30-16.00 uur
 • 2x reading/voortgangsgesprek met Ingeborg of één coachingsessie met Ingeborg (als je wilt mag je dit onderdeel laten vervallen, hetgeen dan financieel wordt verrekend)
 • Intervisiegroepje
 • Cursusmap

De volgende onderwerpen worden via theorie en oefenen:

 • Intuïtie en verbinding met je ziel en hoger zelf
 • Meditatie
 • Contact met je Spiritteam
 • Psychometrie en contact met overleden dierbare
 • Mediumschap en ethiek
 • Communicatie
 • Schrijven, spreken en tekenen vanuit inspiratie
 • Cliënten
 • Readings geven en ervaren is een structureel onderdeel

Data: 27.1 (Startbijeenkomst) – 10.2 – 9.3 – 6.4 – 4.5 – 9.6 (let op! Zondag!) – 29.6 – Zomervakantie – 31.8 – 28.9 – 26.10 – 23.11 – 14.12.

Kosten: € 1.250,- te voldoen in 2 termijnen of 12 maanden à € 110,-.

Informatie en opgave: info@ingeborghofstede.com

Een avond met Spirit         7x iedere 3 à 4 weken op donderdag 19.00-21.30 uur

Geïnspireerd door Spirit gaan we aan de slag met onze hart-ziel-godsvonk verbinding. Wat is jouw verlangen vanuit jezelf zijn en hoe werk je samen met het veld/de Bron. Muziek, meditatie, heling, geïnspireerd schrijven zijn manieren om je steeds beter te verbinden met jouw eigen Spirit, je gidsenteam en het veld. Doelgroep: Je bent al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van je bewustzijn en in staat om een verbinding met je hart te maken.

Kosten: € 165,-

Data: 25.1 – 15.2 – 7.3 – 4.4 – 2.5 – 23.5 – 13.6

Informatie & aanmelding: info@ingeborghofstede.com

Try-out bijeenkomsten: Vraagje aan Spirit    Vrijdag 20.00 – 21.30 uur

Na muziek en een visualisatie, maak ik contact met Spirit en laat mij inspireren tot een korte lezing over een onderwerp wat wordt gepaald door het ongeziene veld. Na deze lezing kunnen de aanwezige vragen stellen, die door Spirit worden beantwoord. Dit zal vanuit inspiratie of een lichte trance zijn. Dit betreft vragen over onderwerpen die ons bezighouden, maar niet persoonlijk zijn. Dus wel ‘Hoe ga ik om met…’, maar niet ‘krijg ik die baan?’.

We sluiten af met muziek en healing voor onszelf, onze omgeving en de Aarde.

Het betreffen een aantal try-out bijeenkomsten, om te kijken in hoeverre een goede afstemming door mij met mijn begeleiders te combineren is met het leiden van een programma. De doelstelling heeft vooral te maken met het laten communiceren van het ongeziene en hun de kans geven om hun wijsheid met ons te delen.

Kosten: € 15,-

Data: 1 maart – 19 april – 17 mei.

Opgave: info@ingeborghofstede.com